Овощни Разсадници ЕЛИТ - гр.Петрич. За поръчки: Тел. 0745 6 1974, GSM 0896 333 777, E-mail: razsadnik_elit@abv.bg

Реклама

Google Translate


Резитба на Праскова - Овощен Разсадник Елит PDF Print E-mail

Резитба на Праскова- Овощен Разсадник Елит

П
расковата е овощен вид, който най-много се нуждае от правилна резитба всяка година.  Прасковата има много буен растеж в млада възраст,което се изразява във формирането на силни дървесни клонки, обраснали с много предивременни прирасти. Поради тези особеност праз периода на формирането не се налага съкращаване на клонките, избрани на скелетни клони, и на техните продължители.Това спомага за по-бързото формиране на короната и по-ранно встъпване в редовно плододаване.Прасковата е скорозрял овощен вид и при правилно отглеждане резитби започва да плододава още на 2-та година след засаждането и към 3-4ата се получават почти редовни добиви. Това означава, че още през периода на формирането се правят и резитби за плододаване. Освен това тя залага много по-голямо количество плодни пъпки и плодове, отколкото може се изхрани растението. Затова всяка година силно се прореждат плодните клонки и младите заврази.

ЧАШОВИДНАТА КОРОНА Е ЕДНА ОТ НАЙ-ШИРОКО ПРИЛАГАНЕ И НАЙ-ПОДХОДЯЩА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРАСКОВАТА

Тя е височина на стъблото около 50-70см, върху което се формират 3, рядко 4 скелетни клони Върху скелетните клони се формират по 2-3 скелетни разклонения, израснали странично или от външната страна на скелетните клони през 50-70см. Когато не е възможно оформянето на такива скелетни разклонения, трябва да се прави резитба, при която скелетните клони да бъдат обраснали през 20-30см. с полускелетни части. Прасковените дървета още като едногодишни (в разсадника) силно се разклоняват. След засаждането им в овощната градина се определя височината на стъблото (50-70см), като клонките върху него се премахват. Оставят се още 10-15см и останалата част се премахва. Предивременните клонки върху тези 10-15см. се съкращават на 1-2 пъпки.

 В началото на втората година се избират три (рядко 4) клонки за скелетни клонки, които трябва да бъдат добре развити и симетрично разположени, а останалите се премахват .Избраните скелетни клони не се съкращават а се премахват клонките във връхната им част и някой израснали от вътрешната страна. Останалите клонки дават първия добив на 2-ата година от засаждането. Следващите 2-3 години се избира по един продължител на скелетните клони, премахват се конкурентите му и връхната част продължителите също се почиства от предивремените клонки. Клонките, израснали от вътрешната страна на скелетните клони, се премахват, а от останалите се формира скелетната и полускелетна обрастваща дървесина

През този период започва и резитбата за плододаване. Тя се изрязва в силно прореждане на короната с което се постига ограничаване на количеството на плодните клонки и по този начин се нормира добивът, стимулира се растежът и се осъществява по добро огряване на плодовете и листата.

ЗА ПРАВИЛНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕЗИТБА ЗА ПЛОДОДАВАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОЗНАВАТ ОТДЕЛНИТЕ КЛОНКИ

Типичните плодни клонки при прасковата са късите – букетните цветните и смесените. От тях най-ценни са смесените клонки, които имат размери над 30-40 см. и са покрити с листни и плодни пъпки. От листните пъпки по тях се развива нов прираст, който плододава следващата година. Букетните и цветните клонки имат само по една листна пъпка на върха, а останалите са плодни. Плодовете върху тях са по дребни и по лошо оцветени те най-често изсъхват на втората година след плододаването без да развият нов прираст.

У нас е възприета дългата резитба за плододаване с намален брой плодни клонки при нея всяка година в/у растенията се оставят определен брой добре развити смесени клонки независимо от тяхното разположение в короната. Количеството на тези клонки е от 50-70 до 150-160 в зависимост от натовареноста им с плодни пъпки и р азмера на колоната. Всички останали едногодишни и двугодишни клонки се премахват. (фиг 5) Оставените за плододаване смесени клонки не се съкращават по тежеста на плодовете те се навеждат и от при основните им пъпки се развиват нови смесени клонки, които се оставят за плододаване следващата година. Когато има достатъчно смесени клонки освен тяхното прореждане се премахват всички къси букетни и цветни клонки. Премахват се и двугодишните плододаващи клонки ако върхъу тях няма добър прираст в основната им част. При израстване на силни дървестни клонки във вътрешността на короната е задължително тяхното премахване, а ако са израстнали от страничната и външната страна на скелетните клони се съкращават на няколко листни пъпки. Когато растенията нямат достатъчно смесени клонки за плододаване, се оставя и част от букетните и цветните.

Този текст е защитен с авторски права,при използването му посочете източника: (Овощен разсадник "ЕЛИТ"- http://www.razsadnik-elit.com )

Тагове: Резитба на праскова,праскови овошки сорт сортове засаждане производство дръвчета цена цени обяви разсадник разсадници дърво продавам разсад плодни дървета садене овошни дръвче овощни дървета храст търсене посадъчен материал,търсене растителна защита резитба пръскане
 

Екзотични Овощни Видове - Овощен Разсадник Елит

Ново ! Декоративни Овощни

Създадени Овощни Градини

Първа година Втора година
image1 image1
Трета година Подложки
image1 image1

Овощен Разсадник Елит - Агра 2011

Механично Бране на Орехи

Орехи Австралийският Опит ...

Засаждане на Овошки (Орехи)

RocketTheme Joomla Templates